Slider

Ogólne zasady konkursu:

  Zbierz jak najwięcej zawleczek z siłowników marki ENGO Controls

Im więcej zawleczek uzbierasz, tym większe są Twoje szanse na wygraną!

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole tej strony.

  Wyślij do nas paczkę z zawleczkami.

   Zwiększaj swoje szanse i dosyłaj zawleczki przez cały czas trwania konkursu!

Zawleczki możesz wysłać na adres  firmy: QLCONTROLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa; ul.Rolna 4, 43-­262 Kobielice.

  Wyniki ogłosimy 20.01.2025

Wygrywają  osoby z największą liczbą wysłanych zawleczek.

Formularz zgłoszeniowy

Czy bierzesz udział w konkursie jako:

osoba fizycznaprzedsiębiorca

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU

Chcę wziąć udział w KONKURSIE ‘Zawleczki zbieraj i nagrody odbieraj’ i dlatego dobrowolnie podaję swoje dane (nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, i numer telefonu) niezbędne do uczestnictwa w KONKURSIE, a tym samym zgadzam się, aby ORGANIZATOR (QL CONTROLS SPÓŁKA Z O.O., Sp.k. w Kobielicach), przetwarzał je w podanym wyżej celu (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)). Mogę wycofać zgodę w każdym momencie i w tym celu skontaktuję się z Organizatorem przez adres email: rodo@salus-controls.pl.


Chcielibyśmy zapewnić Ci dostęp do wszelkich interesujących Cię informacji, dotyczących naszych produktów (nowości, promocje, konkursy, itp.). Aby to zrobić potrzebujemy Twojej zgody na:

przetwarzanie moich danych osobowych przez QL CONTROLS Sp. Z O.O., Sp.k. w Kobielicach, dla celów marketingu bezpośredniego

otrzymywanie od QL CONTROLS Sp. Z O.O., Sp.k. w Kobielicach, wiadomości na podany przeze mnie adres e-mail

Jednocześnie gwarantujemy, że Twoje dane zgodnie z Klauzulą Informacyjną, są u nas bezpieczne i nie będą przekazywane żadnym dodatkowym podmiotom.